kněžický park

kněžický park

Kněžický park založil na konci 18. století Antonín Hubatius rytíř z Kotnova pro svou ženu Terezii Horinku z Ocelovic a své děti. Taktéž tenkrát vysadil lipovou alej od Kněžického zámku směrem na jih ke spojení s Petrovicemi. Pár lip ještě dnes zkrášluje Kněžice.

Kněžický klen

Kněžický klen je památný strom u Kněžického zámku, vlevo od cesty do Strunkova. Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) roste v nadmořské výšce 598 m, kmen má obvod 560 cm, výška koruny měří 34 m, jeho stáří je asi 260 let, roste v kněžicíchasi od roku 1760. Strom má boulovitý kmen, rozvětvený z jednoho místa, část větví je ořezána, řez v roce 2019. Javor je chráněn od 26. května 1992 jako esteticky zajímavý strom, významný habitus, významný stářím i vzrůstem.

Ornitologie ... zpěv v korunách stromů

Ve 30.-tých letech 20. století prof. Seifert plánoval v kněžickém parku ptačí rezervaci a dánský ornitolog v roce 2008 napočítal v parku přes 50 druhů ptáků.
© Copyright Zámek Kněžice 2022